lĩnh vực hoạt động

Máy lọc nước AMATA

Bất Động Sản

Thiết Bị Tiêu Dùng

Xây Dựng

Giới thiệu

công ty tnhh dv&tm tổng hợp tta

Được thành lập từ tháng 5 năm 2021 bởi người đứng đầu là doanh nhân Trần Thế Anh.Với hơn 60 hạng mục kinh doanh đa dạng trong các lĩnh vực bao gồm : Bất Động Sản, Thiết Bị Tiêu Dùng, Máy Lọc Nước, Chế Biến Và Cung Cấp Thực Phẩm, Vận Tải Hàng Hoá, Du Lịch – Dịch Vụ, sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng, Bảo Hiểm Nhân Thọ, Dịch vụ Đóng Gói, Lập Trình Máy Tính, Sản Xuất Thiết Bị Đồ Dùng Giáo Dục, Thương Mại, Xây Dựng, Hoạt Động Hỗ Trợ Dịch Vụ Kinh Doanh,……….

Tìm hiểu thêm

thành tựu

Về TTa